Komornik sądowy Tomasz Ptak

Witam Państwa na mojej stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu – Tomasz Ptak

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest wykonanie rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych. Wykonuje on także liczne czynności pomocnicze, takie jak przeprowadzenie spisu inwentarza czy sporządzenie protokołu stanu faktycznego. Komornik Tomasz Ptak posiada wszelkie wymagane uprawnienia oraz ważne doświadczenie w zawodzie, dzięki czemu cechuje się wysoką skutecznością działania.

Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i przygotowana do przyjmowania wniosków w formie papierowej oraz poprzez system e-sądu.

Dla usprawnienia postępowania egzekucyjnego wdrożono poniższe systemy :

  • OGNIVO – zapytania elektroniczne oraz zajęcia rachunków bankowych w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych na terenie województwa (według zamieszkania dłużnika)
  • CPD MSWiA – zapytania elektroniczne o adresy zameldowania dłużników
  • ZUS PUE – zapytania elektroniczne kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • CEPiK – zapytania elektroniczne o posiadane przez dłużnika pojazdy mechaniczne
  • ePUAP – platforma, która pozwala na elektroniczne zajęcie świadczeń emerytalnych, rentowych i rehabilitacyjnych oraz zasiłków – przedemerytalnych, macierzyńskich, chorobowych – lub wierzytelności związanych z nadpłatą podatku (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
  • CBDKW – platforma, która pozwala ustalić udziały dłużnika w nieruchomościach na terenie kraju (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty)

Jako podstawową czynność przy wykonywaniu prawomocnych orzeczeń Sądu, preferuje czynności terenowe w każdej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami godziny przeprowadzanych czynności terenowych są różnicowane i powtarzane w razie potrzeby o innej porze dnia. Z czynności terenowych sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, dołączana do akt sprawy.

Niniejsza strona powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

AKTUALNE LICYTACJE

FIAT SEICENTO 1999r., Telewizor Manta 50C, Soundbar Sharp – 06.05.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2019 o godz. 09:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Korfantego 8, 42-700 Lubliniec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Nazwa ruch.Suma osz.Cena wyw.
Soundbar Sharp300,00 zł225,00 zł
Telewizor Manta 50c1 000,00 zł750,00 zł
FIAT SEICENTO500,00 zł375,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

AUDI A6 2001r., Przyczepa lekka SAM 2012r. 26.04.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Równa 11, 42-793 Ciasna, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Nazwa ruch.AUDI A6Przyczepa SAM
Suma osz.7.000,00 zł4.000,00 zł
Cena wyw.5.500,00 zł3.000,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

13 + 7 =

Siedziba Kancelarii

                                                                                    pl. Henryka Sienkiewicza 6
42-700 Lubliniec (Śląsk)

Od poniedziałku do piątku
8:00 — 15:00
Komornik przyjmuje osobiście
w Poniedziałek
8:00 – 17:00

Telefon/Email

telefon 34 / 350 61 47
kom: 533-014-541
e-mail: biuro@komornikslask.com.pl
Nazwa skrzynki EPUAP:/ KS_Tomasz_Ptak/domyslna

Bank

                                                                                            ING Bank Śląski S.A.

82 1050 1142 1000 0090 3125 2407

nr IBAN/kod SWIFT: INGBPLPW

PRZY WPŁATACH NALEŻY PODAĆ SYGNATURĘ SPRAWY ORAZ NAZWISKO DŁUŻNIKA