Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2019 o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Dworcowa 19, 42-700 Koszęcin, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

Nazwa ruchomościAUDI A6
Suma oszacowania5.000,00 zł
Cena wywołania2.500,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.