Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2019 o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Parcelacyjna 37, 42-700 Lubliniec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

NAZWA RUCH.SUMA OSZ.CENA WYW.
Głośniki ALR Jordan300,00 zł225,00 zł
Compact Disc Player C521BEE NAD150,00 zł112,50 zł
Stereo Amplifir c 320BEE NAD150,00 zł112,50 zł
Telewizor Sharp150,00 zł112,50 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.