OBSZAR DZIAŁANIA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak jest właściwy do prowadzenia egzekucji w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Niniejsza mapa przedstawia właściwość miejscową:

Gmina Boronów
Sołectwa: Zumpy, Dębowa Góra, Grojec, Hucisko. Przysiółki: Doły i Sitki. Leśniczówki: Cielec, Szklana Huta.

Gmina Ciasna
Ciasna, Dzielna, Glinica, Jeżowa, Molna, Panoszów, Sieraków Śląski, Wędzina, Zborowskie

Gmina Herby
Sołectwa: Herby, Kalina, Olszyna, Lisów, Tanina, Łebki, Chwostek, Hadra. Miejscowości niesołeckie: Brasowe, Braszczok, Cztery Kopy, Drapacz, Głąby, Kieszki, Kolonia Lisów, Łęg, Mochała, Niwy, Oleksiki, Otrzęsie, Pietrzaki, Piłka, Pustkowie, Turza.

Gmina Kochanowice
Sołectwa: Droniowice, Harbułtowice, Jawornica, Kochanowice, Kochcice, Lubecko, Lubockie, Ostrów, Pawełki, Szklarnia. Przysiółki: Swaciok. Gajówki: Gajówka Kochcice, Śródlesie.

Gmina Koszęcin
Sołectwa: Brusiek, Cieszowa (Rydze), Piłka, Rusinowice, Sadów, Strzebiń (Bukowiec, Łazy, Prądy), Wierzbie. Osady: Dolnik, Lipowiec, Nowy Dwór, Krywałd. Miejscowości niesołeckie: Koszęcin, Irki.

Gmina Lubliniec

Gmina Pawonków
Draliny, Gwoździany, Koszwice, Kośmidry, Lisowice, Lipie Śląskie, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia.

Gmina Woźniki
Babienica, Czarny Las, Dyrdy, Kamienica, Drogobycza, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Lubsza, Piasek oraz Psary.

Egzekucję z nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak może prowadzić wyłącznie na wyżej wskazanym obszarze.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak może przeprowadzić egzekucję na obszarze apelacji Katowickiej – art. 10 u.o.k.s.